Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, varaa aika tai kysy lisää!

14 + 15 =

Musiikkiterapia avaa mielen lukkoja

Joskus puhuminen on vaikeaa. Voi olla, ettei edes  tunnista, mistä paha olo johtuu.

Musiikin avulla tunteet voivat kuitenkin saada muodon.

Musiikki koskettaa ja tavoittaa alueita, jonne sanat eivät ulotu. Tunteita voi tunnistaa ja kuvata soittamalla, laulamalla, kirjoittamalla omia lauluja tai vaikka kuuntelemalla musiikkia.  Näin voit päästä luovasti käsiksi oman elämäsi haasteisiin, tunteisiin, kokemuksiin ja muistoihin, joiden työstäminen auttaa sinua voimaan paremmin. Musiikkiterapia tuo myös luovalla tavalla esiin tyypillisiä toimintatapojasi ja lisää näin itseymmärrystä ja kykyä itsehavainnointiin.

Musiikkiterapian tavoitteet muodostuvat sinun tarpeistasi käsin ja niitä mietitään yhdessä ensimmäisten terapiakertojen aikana. Tavoitteet voivat liittyvä esimerkiksi elämää haittaavien ongelmien ja haasteiden poistamiseen tai lieventämiseen, työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Terapiassa voidaan tavoitella itsetuntemuksen lisääntymistä ja tukea itsenäistä selviytymistä elämässä. Terapiassa voidaan keskittyä myös omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamiseen.

Musiikkiterapia on tieteellisesti tutkittua

Musiikkiterapia on taideterapian muoto, joka perustuu vahvaan tieteelliseen tutkimukseen.  Tutkimusten mukaan musiikkiterapialla voi  

 • vähentää masennusta ja ahdistuneisuutta
 • vähentää stressiä
 • parantaa itsetuntoa ja autonomisuuden tunnetta
 • parantaa kykyä vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin
 • parantaa kykyä itsehavainnointiin- ja ilmaisuun
 • parantaa kykyä tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisuun
 • parantaa kykyä rauhoittua
 • parantaa kykyä tunnistaa ja tulla toimeen traumaa aktivoivien triggereiden kanssa

Kenelle musiikkiterapia soveltuu?

Musiikkiterapia on hyvin monipuolinen terapiamuoto, jonka psykoterapeuttinen suuntaus soveltuu esimerkiksi silloin, kuin elämääsi haittaa

 •  masennus
 • ahdistuneisuus ja pelkotilat
 • stressi, jännittäminen, keskittymisvaikeudet
 • yksinäisyys
 • traumaperäinen stressi
 • vuorovaikutuksen ongelmat
 • motivaatioon liittyvät haasteet
 • haasteet työssä tai opiskelussa
 • parisuhteen haasteet
 • perhesuhteiden haasteet
 • seksuaalisuuteen liittyvät haasteet
 • elämänkriisit kuten äkillinen sairastuminen

 

Mitä musiikkiterapiassa tapahtuu

  Musiikkiterapiassa käsitellään sinulle tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Musiikkiterapiassakin keskustellaan, mutta voimme käyttää soittamista, improvisointia, laulamista tai musiikin kuuntelua tukena, avaamaan tunteita tai kokemuksia. Musiikin avulla voimme tutkia toimintatapojasi ja ihmissuhteitasi. Terapeuttina voin päästä lähemmäs sinun kokemuksiasi yhdessä soittaessa, laulaessa tai musiikkia kuunnellen. Sinulla ei tarvitse olla mitään erityisiä taitoja, sillä musiikki on terapian apuväline. Musiikkiterapiassa ei siis ole kyse soitto-tai laulutunneista,joissa sinun tulisi edistyä. Käytän myös hengitys- ja rentoutumisharjoituksia sekä mielikuvatyöskentelyä, johon voimme yhdistää musiikkia.

  Usein rentoutuminen on portti syvempään yhteyteen ja itsensä ymmärtämiseen. Musiikkiterapia on taideterapiaa, jossa voimme käyttää myös muiden taideterapioiden menetelmiä. Esimerkiksi voimme piirtää tai maalata musiikkia kuunnellen tai kirjoittaa kuuntelun aikana ajatuksia ja tuntemuksia. Kiinnitän huomiota myös kehollisiin tuntemuksiin, ne voivat olla avaimia tunnekokemuksiin.

  Musiikkiterapian menetelmiä

  Musiikkiterapian menetelmät ovat hyvin monipuolisia: terapiassa voidaan soittaa, laulaa, kuunnella musiikkia, kirjoittaa ja säveltää omia kappaleita. Jokaiselle löytyy sopiva tapa työstää elämäänsä. Esittelen alla joitakin esimerkkejä siitä, miten musiikkia voidaan käyttää terapiassa.

  Soitetaan yhdessä

  Vapaa soittaminen

  Vapaata soittamista eli musiikkiterapian kielellä kliinistä improvisaatiota voidaan toteuttaa esim. kahdella djemberummulla tai kahdella pianolla. Menetelmä ei edellytä soittotaitoja ja avaa mahdollisuuden päästä nopeastikin kiinni mielensisäiseen maailmaan, kehollisiin kokemuksiin, tunteisiin, mielikuviin ja ajatuksiin. Kliininen improvisaatio on tutkittu ja  toimiva menetelmä muun muassa masennuksen hoidossa.

  Mielikuvien voimaa

  Musiikin kuuntelu eli reseptiiviset tekniikat

  Musiikin kuuntelu voi olla keino kertoa omasta tilanteesta tai tunteista. Kappaleen teksti tai tunnelma voivat auttaa vaikeiden tunteiden käsittelyssä. Musiikkia voidaan terapiassa käyttää myös apuna mielikuvatyöskentelyssä tai rentoutumisen tukena.  Kuunteluun voidaan yhdistää myös piirtämistä, maalaamista tai kirjoittamista: keinoja, joilla oma tilanne voi hahmottua uudella tavalla ja oivalluksia voi syntyä hetkessä.

  Yhteys itseen

  Laulaminen ja ääni-improvisaatio

  Musiikkiterapiassa laulaminen voi olla vapaata improvisaatiota vokaaleilla tai sanoilla. Äänen avulla voi saada yhteyden itseensä, omaan sisäiseen maailmaansa Äänellä voi  harjoitella itsemyötätuntoa ja hyväksymistä. Ääni-improvisaatio voi myös tukea itseilmaisua, vahvistaa itsetuntemusta ja avata yhteyttä tunteisiin, mielikuviin ja menneisyyden kokemuksiin.